ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เกี่ยวกับอาเซียน
 
ความเป็นของอาเซียน
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
สัญลักษณ์ของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
สมาชิกประชาคมอาเซียน
คำขวัญอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
 
 

สมาชิกประชาคมอาเซียน
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การปกครอง  สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง  บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษาราชการ  ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่วยเงินตรา  บรูไนดอลลาร์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofat.gov.bn

กัมพูชา (Cambodia)
การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง  กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ  ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา  เรียล
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfaic.gov.kh

อินโดนีเซีย (Indonesia)
การปกครอง  ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข  พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง  กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ  ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา  รูเปียห์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ of Indonesia Website: www.kemlu.go.id

ลาว (Loa)
การปกครอง  ระบอบสังคมนิยม
ประมุข  พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
เมืองหลวง  นครหลวงเวียงจันทน์
ภาษาราชการ  ภาษาลาว
หน่วยเงินตรา  กีบ
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.la

มาเลเซีย (Malaysia)
การปกครอง  สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์
เมืองหลวง  กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ  ภาษามาเลย์
หน่วยเงินตรา  ริงกิต
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.kln.gov.my

พม่า (Myanmar)
การปกครอง  ระบบประธานาธิบดี
ประมุข  พลเอกเต็ง เส่ง
เมืองหลวง  นครเนปิดอร์
ภาษาราชการ  ภาษาพม่า
หน่วยเงินตรา  จั๊ต
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.mm

ฟิลิปปินส์ (Philippines)
การปกครอง  สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
ประมุข  เบนิกโน อากีโน ที่ 3
เมืองหลวง  กรุงมะลิลา
ภาษาราชการ  ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ
หน่วยเงินตรา  เปโซ
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.dfa.gov.ph

สิงคโปร์ (Singapore)
การปกครอง  ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข  โทนี ตัน เค็ง ยัม
เมืองหลวง  สิงคโปร์
ภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ
หน่วยเงินตรา  ดอลล่าร์สิงคโปร์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfa.gov.sg

ไทย (Thailand)
การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุข  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ  ภาษาไทย
หน่วยเงินตรา  บาท
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfa.go.th

เวียดนาม (Viet Nam)
การปกครอง  ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุข  เจือง เติ๋น ซาง
เมืองหลวง  กรุงฮานอย
ภาษาราชการ  ภาษาเวียดนาม
หน่วยเงินตรา  ด่อง
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.vn

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th