เกี่ยวกับอาเซียน
 
ความเป็นของอาเซียน
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
สัญลักษณ์ของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
สมาชิกประชาคมอาเซียน
คำขวัญอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
 
 
สมาชิกประชาคมอาเซียน
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การปกครอง  สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง  บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษาราชการ  ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่วยเงินตรา  บรูไนดอลลาร์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofat.gov.bn

กัมพูชา (Cambodia)
การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง  กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ  ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา  เรียล
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfaic.gov.kh

อินโดนีเซีย (Indonesia)
การปกครอง  ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข  พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง  กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ  ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา  รูเปียห์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ of Indonesia Website: www.kemlu.go.id

ลาว (Loa)
การปกครอง  ระบอบสังคมนิยม
ประมุข  พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
เมืองหลวง  นครหลวงเวียงจันทน์
ภาษาราชการ  ภาษาลาว
หน่วยเงินตรา  กีบ
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.la

มาเลเซีย (Malaysia)
การปกครอง  สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์
เมืองหลวง  กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ  ภาษามาเลย์
หน่วยเงินตรา  ริงกิต
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.kln.gov.my

พม่า (Myanmar)
การปกครอง  ระบบประธานาธิบดี
ประมุข  พลเอกเต็ง เส่ง
เมืองหลวง  นครเนปิดอร์
ภาษาราชการ  ภาษาพม่า
หน่วยเงินตรา  จั๊ต
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.mm

ฟิลิปปินส์ (Philippines)
การปกครอง  สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
ประมุข  เบนิกโน อากีโน ที่ 3
เมืองหลวง  กรุงมะลิลา
ภาษาราชการ  ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ
หน่วยเงินตรา  เปโซ
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.dfa.gov.ph

สิงคโปร์ (Singapore)
การปกครอง  ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข  โทนี ตัน เค็ง ยัม
เมืองหลวง  สิงคโปร์
ภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ
หน่วยเงินตรา  ดอลล่าร์สิงคโปร์
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfa.gov.sg

ไทย (Thailand)
การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุข  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ  ภาษาไทย
หน่วยเงินตรา  บาท
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mfa.go.th

เวียดนาม (Viet Nam)
การปกครอง  ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุข  เจือง เติ๋น ซาง
เมืองหลวง  กรุงฮานอย
ภาษาราชการ  ภาษาเวียดนาม
หน่วยเงินตรา  ด่อง
 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ: www.mofa.gov.vn
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th