ศูนย์ข้อมูลอาเซียน
 
สถานที่ตั้ง
 
 
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด 
ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000 

โทร: 0 7535 6952 
อีเมล: asean@nakhonsri.go.th

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th