0 7535 6952
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ย้อนกลับ
โครงการพัฒนาศักยภาพ ASEAN TEAM ฝ่ายปกครองระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมโรงละคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th