0 7535 6952
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ย้อนกลับ
โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสริมสร้างความรู้สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องชมพูพล ชั้น 2 โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th