ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  0 7535 6952
 

ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง อ่าน วันที่โพส
โครงการพัฒนาศักยภาพ ASEAN TEAM ฝ่ายปกครองระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล 7 15 .. 2559
โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสริมสร้างความรู้สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 12 15 .. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ ๒/๕๗ 39 09 .. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ ๑/๕๗ 31 09 .. 2558
กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน 26 09 .. 2558
 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน 42 04 .. 2557
1
 ทั้งหมด 6 รายการ

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th