0 7535 6952
 
ความรู้เรื่องอาเซียน
ย้อนกลับ
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน ประชาคมอาเซียน
          ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่

          1. วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)
          2. วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
          3. วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
          4. วิชาชีพด้านวิศวกรรม (engineering services)
          5. วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
          6. วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
          7. วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

          และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา (hotel services and tourism)เมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็อาจเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจนี่จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ภาษาอังกฤษจะ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราคนไทยมากขึ้น
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th