โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงโครงการทั้งหมด
คำค้นหา 
   แสดงหน้าละ   รายการ
 
 ชื่อโครงการ 
 ประเภทโครงการ
1. 
 (2559), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ
2. 
 (2557), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. 
 (2557), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
4. 
 (2554), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
5. 
 (2549), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6. 
 (2549), รับผิดชอบโดย: มูลนิธิชัยพัฒนา
 พัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ
7. 
 (2546), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
8. 
 (2545), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
9. 
 (2545), รับผิดชอบโดย: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
10. 
 (2545), รับผิดชอบโดย: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
11. 
 (2544), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
12. 
 (2544), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
13. 
 (2542), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
14. 
 (2540), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
15. 
 (2539), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
16. 
 (2539), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
17. 
 (2539), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
18. 
 (2537), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
19. 
 (2537), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
20. 
 (2537), รับผิดชอบโดย: กรมชลประทาน
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
 1 
 2  3  4 
จำนวน 66 โครงการ 
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6834You are visitor number 6834You are visitor number 6834You are visitor number 6834
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com