ติดต่อกับศูนย์ฯ
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
ติดต่อ/สอบถาม/ปรึกษา กับศูนย์ประสารงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เรื่องติดต่อ  
รายละเอียด  
ชื่อผู้ติดต่อ  
อีเมล์  
โทรศัพท์  
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227
อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com 
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6841You are visitor number 6841You are visitor number 6841You are visitor number 6841
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com