บล็อกเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงรายละเอียดบทความ
ที่ดิน 1 ไร่ หายจน ตลอดชีพ
          นายบุเรง  ชิตมาลย์ เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองใช้ในที่ดินเพียง 1 ไร่ มาทำการเกษตร ผสมผสาน พบว่าภายใน 5 ปี สามารถลดภาระหนี้สินและมีเงินออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเรียกได้ว่าที่ดิน 1 ไร่ หายจนตลอดชีพ เพราะ
   1. มีเงินออมแบบทวีจำนวน
   2. มีสวัสดิการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม
   3. มีบำเหน็จบำนาญชีวิตจากไม้ยืนต้น
   4. มีความมั่นคงด้านอาหารและปัจจัยส่ี
   5. มีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
   6. มีงานทำตลอดปีมีสุขภาพตามอัตภาพ
   7. สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันติสุข

                                   ผังความคิด 1 ไร่ หายจน
   (1) เกษตรผสมผสาน
- พืชชั้นที่ 1   บำเหน็จบำนาญ     1. จำปาทอง     20  ต้น
                  (สูงชะลูด)           2. ตะเคียน       20  ต้น
                                         3. ขะมวง         10  ต้น
                                         4. สะเดาช้าง      5   ต้น
                                         5. ยางนา          5   ต้น
                                         6. ไผ่ต่างๆ        10  กอ

 - พืืชชั้นที่ 2   ไม้ยังชีพรายปี     1. มังคุด           22   ต้น
                   (พุ่มกลาง)         2. หมาก           50  ต้น
                                         3. มะพร้าว          8  ต้น
                                         4. เงาะ              3  ต้น
                                         5. ทุเรียน           2  ต้น
                                         6. มะม่วง            5  ต้น
                                         7. ระกำ               1  กอ

- พืชชั้นที่ 3    ไม้ยังชีพรายวัน/เดือน
                   (พุ่มเตี้ย)          1. ชะอม            200 ต้น
                                        2. มันปู               60 ต้น
                                        3. มะนาว            10  ต้น
                                        4. ผักเขลียง        40   ต้น
                                        5. ผักหวาน          50  ต้น

- พืชชั้นที่ 4     ไม้ยังชีพรายวัน   1. พืชผักสวนครัว
                                         2. ไม้กระถาง
                                         3. เห็ด
                                         4. มะเขือพวง

- พืชชั้นที่ 5     ไม้หัวใต้ดิน        1. สมุนไพรต่างๆ
                                         2. เผือกมัน
                                         3. ขมิ้น

- พืชชั้นที่ 6     ไม้ผิวน้ำ            1. กระเฉด
                                          2. ผักบุ้ง
                                          3. บัวต่างๆ
                                          4. พืชน้ำต่างๆ

- พืชชั้นที่ 7      ไม้เลื้อย            1. พลู
                     (อาศัยไม้ชั้น      2. พริกไทย
                     ที่ 1และอาคาร    3. ตำลึง
                     สถานที่)
       (2) การเลี้ยงสัตว์ : มีสุกรพื้นเมือง ไก่ ปลา และหอยต่างๆ
การดำเนินการ
เริ่มเปลี่ยนที่นาร้าง 1 ไร่ ด้วยการขุดดินยกร่องปลูกพืชอายุสั้น พืชผัก พืชไร่ ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ย พลังงาน และลดรายจ่ายเพิ่มพูนรายได้ สร้างเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
โพสโดย สำนักงานจังหวัดฯ, วันที่ 12 ม.ย. 2557, เวลา 10:55:47 น. 
ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
-- กรุณาใช้ที่คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น --
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
ชื่อผู้โพส
อีเมล์
โทรศัพท์
รหัสลับ
 
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6832You are visitor number 6832You are visitor number 6832You are visitor number 6832
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com