กิจกรรมโครงการฯ
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
คำค้นหา 
   แสดงหน้าละ   รายการ
 กิจกรรมโครงการฯ 
วันที่โพส
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ..
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเ..
การประชุมเพื่อติดตามโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑..

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอ..
30 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสกล จันทรักษ์) เป็นประธานการ..
23 มี.ค.60 เวลา 09.30 น. ..

วันนี้..

 
 1 
 2  3 
จำนวน 29 รายการ 
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6845You are visitor number 6845You are visitor number 6845You are visitor number 6845
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com